forkortelse

forkortelse
abbreviation
* * *
subst. shortening, abridgment, abbreviation subst. [ord, og noe som reduseres] abbreviation subst. [sammentrekning] contraction subst. [om bøker] abridgement subst. [gjort kortere] shortening subst. (matematikk) [av brøk] reduction subst. [utelatelser] cut (f.eks.

make cuts in a book

) subst. [forkortelse som uttales som et ord, f.eks. NATO] acronym, initialism

Norsk-engelsk ordbok. 2013.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • forkortelse — for|kor|tel|se sb., n, r, rne, i sms. forkortelses , fx forkortelsesliste …   Dansk ordbog

 • Abbreviation — Forkortelse …   Danske encyklopædi

 • Ac — Forkortelse for a conto, à condition, anno currente. Kemi: Actiniuma …   Danske encyklopædi

 • ADP — Forkortelse for Adenosin DiPhosphat. Omdannelse af ADP til ATP (Adenosin TriPhosphat) er af afgørende betydning ved oplagringen af den lysenergi, som er blevet absorberet ved fotosyntese …   Danske encyklopædi

 • BBC — Forkortelse for British Broadcasting Corporation …   Danske encyklopædi

 • Bros. — Forkortelse for Brothers (brødre(ne)) …   Danske encyklopædi

 • Ca. — Forkortelse for cirka …   Danske encyklopædi

 • Cand. — Forkortelse for candidatus (kandidat) …   Danske encyklopædi

 • Kgm — Forkortelse af kilogrammeter (anslagsenergi) …   Danske encyklopædi

 • Nazi — Forkortelse for nazisme (nationalsocialismen) …   Danske encyklopædi

 • R.O. — Forkortelse for remis ouvert på telegrammer. Står for udleveres åbent …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”